Bakrorezi iz 17. i 18. stoljeća

U kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu čuva se nekoliko geografskih zemljovida na kojima je donji dio Imotskog polja prikazan kao Imotsko jezero.

Očito su poplave polja u to vrijeme bile toliko česte i dugotrajne da se polje tretiralo na isti način kao Prološko blato. Radi se o bakrorezima na talijanskom i francuskom jeziku koji su objavljeni u Veneciji (1696,. 1698., 1690.), Parizu (1693., 1700.) i Amsterdamu (1740.). Njihovi autori su čuveni kartografi Vincenzo Maria Coronelli, Guillaume Delisle, Alexis Hubert Jaillot i Jean Baptiste Nolin.

Tekst i foto: Nikola Štambak