Ekološka akcija “Imotske modre vode”

Modro i Crveno jezero, Lokvičićka jezera i rijeka Vrljika lokacije su na kojima se odvijala tradicionalna eko-akcija u organizaciji Javne ustanove More i krš te TZ Imote uz suradnju Grada Imotskog. Eko-akciji  priključilo se četrdesetak volontera –  članovi HGSS-a, planinari iz HPD Imotski, Ronilački klub Crveno jezero, udruga „Vukodlak“ i Šumarija Imotski.

Akcija je održana u sklopu projekta „Imotske modre vode“ s ciljem čišćenja okoliša, ali i podizanja svijesti o važnosti brige za okoliš.

Ova ekološka akcija imati će i svoj nastavak jer će trebati očistiti i neke lokacije na Modrom jezeru za koje je potrebna nešto veća priprema i osmišljavanje tehničkih rješenja  izvlačenja krupnog otpada do oboda jezera.

Foto: Luka Kolovrat