Krštenje Turaka

Kada su Turci izgubili svoje uporište – imotsku tvrđavu, povukli su se prema  Ljubuškom i Duvnu. Oni koji su ostali na svojim starim ognjištima primili su krštenje. U pohvalnom pismu, koje je fra Stjepan Vrljić primio od mletačke vlasti, napisano je da je pokrstio 37 turaka.

Jedni su zacijelo primili krštenje odmah 1717. godine. Imena im ne znamo. Međutim fra Šimun Gudelj zapisao je kasnije u maticu krštenih župe Gospe od Anđela, da je fra Stjepan Vrljić 2. veljače 1720. krstio 11 muškaraca turaka, a dva dana kasnije 12 turkinja. Naglašava, da im je imena našao napisana na običnom papiru. Da se ne bi izgubila prepisao ih je u maticu.

Krštenje je obavio fra Stjepan dozvolom generala Moceniga i makarskog biskupa Biankovića. Evo njihovog popisa:

Rečep – dobio na krštenju ime Marko kumovao Bariša Vukosavljević
Kurt – dobio na krštenju ime Jere kumovao Mate Šućur
Bećir – dobio na kršenju ime Stipe kumovao Josip Dorić
Osman – dobio na krštenju ime Grgo kumovao Jure Mršić
Smaio – dobio na krštenju ime Mijo kumovao Andrija Bilić
Salko – dobio na krštenju ime Dujo kumovao Marko Udovičić
Jercoz –  dobio na krštenju ime Andrija kumovao Ivan Pisim
Omer – dobio na krštenju ime Mate kumovao Jakov Grančić
Abdia – dobio na krštenju ime Augustin kumovao  Mate Šioić
Oman – dobio na krštenju ime Stipe kumovao Bilopavlović
Smaio – dobio na krštenju ime Nikola kumovao Serdar Ćosić
Sabira – dobila ime na krštenju Katarina kumovala Iva Oluić
Sagira – dobila ime na krštenju ime Kata kumovala žena arambaše Jure Abaza
Sakira – dobila ime na krštenju Petra kumovala Iva Baić
Fatima – dobila na krštenju ime Cecilija kumovala Manda Jažić
Aisa – dobila ime na krštenju Ruža kumovala Kata Grančić
Ismia – dobila ime na krštenju Iva kumovala Iva Oluić
Muiba  –  dobila ime na krštenju Luca kumovala Ana Šoić
Aisa – dobila ime na krštenju Domenika kumovala Jela Udovičić
Fatima – dobila ime na krštenju Margareta kumovala Iva Divić
Alerema – dobila ime na krštenju Iva kumovala Marija Brdarić
Emina – dobila ime na krštenju Marta kumovala Flora Jažić
Kizba – dobila ime na krštenju Manda kumovala Jakovica Veić

Po prezimenima kumova jasno se vidi, iz kojih su sela pokršteni Turci. Ima ih iz Imotskog, iz Prološca, iz Vinjana, sa Lovreća, iz Studenaca. Kada se izuzmu prezimena mnogo prije poznata kao kršćanska, moglo bi se posumnjati, da su im kumovali Turci, koji su primili krštenje 1717. To dokazuju neka prezimena, za neke tvrdi narodna predaja, a na taj način bi se popunio broj 37.

Iz knjige „Odjeci“ autora fra Vjeke Vrčića,  pripremio:  Vedran Vrčić