Napad švicarske pješadije 1717.

U Knjižnici grada New Yorka (NPL) nalazi se Vinkhuijzenova zbirka koja se drži jednom od najvrijednijih i najbogatijih zbirki vojnih uniformi na svijetu. Sadrži oko 32.000 slika i crteža uniformi od brončanog doba do kraja 19. stoljeća.Među tim slikama najviše nas zanimaju slike švicarskih postrojbi koje je Venecije 1716. angažirala za rat u Dalmaciji. Švicarci su u Dalmaciji ostali do 1719. kada su premješteni u Španjolsku.

Na jednoj od slika iz zbirke Vinkhuijzen prikazan je napad Švicaraca pod vodstvom zapovjednika Muller na tursku utvrdu u Dalmaciji 1717. S obzirom da u pismima koja se čuvaju u Mletačkom državnom arhivu (Archivio di Stato di Venezia) imamo podatak da je u opsadi Imotskog 1717. sudjelovala švicarska pješadija, a da je jednom od regimenti zapovijedao upravo Collonello Muler (910 ljudi prije početka akcije), nema dileme da na spomenutoj newyorškoj slici vidimo detalj iz borbe za Imotski.

Inače, prema mletačkim dokumentima, za napad na Imotski je angažirano oko 4500 Morlaka (od čega 785 konjanika i oko 800 koji su pomagali u transportu opremu te 2489 stranih pješaka – Švicaraca, Nijemaca, Talijana i Korzikanaca.

Tekst i foto: Nikola Štambak