Radio drama “Oslobođenje Imotskog od Turaka”

Nakon više od dva stoljeća (1493.-1717.) Imotski i čitava Krajina oslobođena je od Turaka. Bilo je to 2. kolovoza 1717. godine na blagdan Gospe od Anđela. Taj dan proglašen je narodnim blagdanom Imotskog i Imotske krajine, a Gospa od Anđela zaštitnicom. Odmah po oslobođenju narod i vojska sagradili su na Topani crkvicu u čast Majke Božje.

Prvi župnik bio je fra Stipan Vrljić, koji je čitavu Imotsku krajinu posvetio Gospi od Anđela. Od naroda je sakupio milodare i za crkvicu na Tvrđavi dao naslikati sliku “Gospa od Anđela”, koju vjernici cijele Krajine štuju sve do danas.
Kako bi vam malo približili ta herojska vremena kada se naš čovjek borio za slobodu, ovdje možete poslušati radio dramu “Oslobođenje Imotskog od Turaka” koja je napisana na osnovi arhivskih podataka.
Producirao i režirao Tomislav Matković, priču napisala Maja Delić-Peršen, glume Ante Šućur, fra Zoran Kutleša i Marija Kukulj.