Umjetno mriještenje pastrve u ihtiološkom rezervatu Vrljika

Mekousna pastrva (Salmothymus obtusirostris) je endemska vrsta koja živi samo u rijekama južnog jadranskog sliva. Taj prostor je, iako male površine, neobično zanimljiva riblja regija Europe s većim brojem endema, njih više od dvadeset.

Područje izvorišnog dijela rijeke Vrljike i obalni pojas do Perinuše je od 1971. godine, upravo zbog mekousne pastrve, zaštićen u kategoriji posebnog ihtiološkog rezervata. Zaštićenim područjem na temelju Zakona o zaštiti prirode upravlja Javna ustanova More i krš.

Kako je područje rezervata izloženo negativnim utjecajima prometa, invazivnih vrsta, naseljenosti, pa čak i krivolova, javnoj ustanovi More i krš je prioritetni cilj sačuvati ovu endemsku vrstu od izumiranja u navedenom području.

Osim pojačanog nadzora u vrijeme mrijesta, već nekoliko godina djelatnici Javne ustanove More i krš u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom iz Zagreba provode i projekt umjetnog mriještenja ove ugrožene vrste. Zahvaljujući tome, u Vrljiku se svake godine pusti na tisuće mladih, umjetno izmriještenih jedinki endemske mekousne pastrve.

Tekst i fotografije: Branimir Jukić, JU More i krš