Geopark Biokovo-Imotska jezera

Plodno Imotsko polje zanimljivo je reljefno obilježje Geoparka Biokovo-Imotska jezera. Između njega i planinskog masiva Biokova (1762 m) nalazi se prostrano krško područje na kojem se smjenjuju nizovi brda i uvala. 

[dearpdf id="2399"][/dearpdf]